Saturday, September 21, 2013

Saçlarını

Əllərim sənin olsun,
Al, dara saçlarını..
Hörüklə, 
Bir çiyninə
Sal qara saçlarını..
Nəfəsim külək olsun,
Bu külək aparacaq
Gör hara saçlarını..

No comments:

Post a Comment