Friday, July 22, 2016

İki dalğa arası həyat

həyatım
dəniz boyunca bir-birini qovalayan
iki dalğanın arasında keçir.
gücüm çatmır öndəkinə çatım
nəfəsim yetmir arxadakından
qaçım...

bu gün
"yorulmuşam" demək üçün
necə də tezdir!
gəl ki əsrlər qədər gecikmişəm
məni gözləyən torpaq yollara,
indi mənə qalan dənizdir.

amma bilirəm boğacaqlar
məni bu kimsəsiz dənizdə
itələyərək dalğaların qucağına.
üstümü də örtməyəcək alçaqlar,
eləcə buz parçası olacağam,
bir vaxt bəlkə də buz dağına
çevriləcəyəm.

amma ki bilirəm axı mən,
hər kəsin gözü önündə
son sözlərim tökülərkən dodaqlarımdan
zəncirləri asacaqlar
qollarımdan, ayaqlarımdan
və boğazımdan yapışıb
suyun altına basacaqlar.

canımın dərdində deyiləm,
qürurumu sındırmasınlar bircə.
mütləq ki yıxacaqlarsa məni
qoymasınlar gündüz vaxtı əyiləm,
bütün utanclarımı
bir-bir gizləsin gecə...

Wednesday, July 13, 2016

Gedin

bu küçənin yağışını
aparın, azdırın, gedin.
buludların qarğışını
adıma yazdırın, gedin.

dalğaları əzizləyin,
quma dəysə, təmizləyin,
kədərimi dənizlərin
birinə basdırın, gedin.

kəsin canım azarını,
baxın, bənizim sarı mı?
əgər ölsəm məzarımı
özümə qazdırın, gedin.

cəsədimi gömən kimi,
gözümdə nur sönən kimi,
öldüyüm bilinən kimi
olmasa yas, durun, gedin...

Wednesday, July 6, 2016

.....

saçlarına qondurduğum sığalları
ürəyinin qapısına asdığım
güllərin ört üstünə...

bildiyin nağılları
danış bir-bir dinləyim,
hüzünlənsin yastığım...

təki gülsün gözlərin,
eybi yox, mən ağlayım,
lap ən çox mən ağlayım..

ağlayıb uşaq kimi
qollarımı bağlayım
belinə qurşaq kimi...

amma ki sən ağlama,
sil gözünü 
mən ağlama deyəndə...

bir də ki, 
təkcə mən gəlim ağlına
kirpiklərin bir-birinə dəyəndə...

Monday, July 4, 2016

...

gecəsi var hər günün,
göy üzü görünməyən
kədər dolu gecəsi.
bilinən hər sevginin
bir də var bilinməyən
hüzünlü hekayəsi...