Saturday, June 30, 2018

gecə

ey səhər, gecəni bitirmisən ki,
sən gəlib çatanda ayağa duram?
gəlmisən, nə xəbər gətirmisən ki,
gözlərin gizlənir, qaçır? qorxuram...

gecənin gözündən axan yaşları -
şəbnəmi silməyə çalışma, olmaz.
fikirli-fikirli çatıb qaşları
ağlayan gecəyə səbəb sorulmaz.

gecənin dərdini mən bilirəm, mən.
sənin gətirdiyin xəbər dərd deyil.
onun ürək qıran kəlmələrindən
sənin zərbələrin daha sərt deyil.

qaranlıq içində boğulub ölür,
kimsə də demir ki, gecə hardadı?
zülmətin küncünə sıxılıb ölür
ki, sübhün gözləri intizardadı.

hər kəsin özgəyə günah yıxdığı
gecələr gündüzü bizə dar edir.
sonuna çatanda günün çıxdığı
hər gecə bir gecə intihar edir...

Wednesday, June 6, 2018

ömrümün əzizi

sən günəşin əksisən,
qamaşdırıb gözümü
kirpiyimə dəyirsən.

elə vaxtda gəlmisən,
payız örtüb yazımı,
yay olsun istəyirsən...

sən gecənin sonusan,
sənin peyda olmağın
yeni günün müjdəsi.

mən də deyiləm susan,
bəs edər toxunmağın,
gələr könlümün səsi.

səni görmək həvəsi...
görünmür dinəcəyi,
dalğalanır dənizi.

sən ruhumun nəfəsi,
sən könlümün çiçəyi,
sən ömrümün əzizi,

Friday, May 25, 2018

Güzgü

Göy üzündən yerə düşən damlalar yağış deyil,
Buludların cəsədidi ki, üstümə yıxılır.
Gözlərindən qaçıb gələn adicə baxış deyil,
Yüz illərin həsrətidi, gözlərimə yığılır.

Günəş gəlib pəncərədən mənə baxır səhərdən,
Yaxın gəlib dur önümdə, o da gözünü çəksin.
Güzgülərə baxan zaman səni görürəm hərdən,
Görən məni görə bilir güzgüdən baxan əksin?

Bu güzgünün arxasında hardasa bir yerdəyik,
O yerdi ki, uzanıram, çata bilmir əllərim.
Bəlkə elə dünya kimi özümüz də girdəyik,
Dığırlanım, çatım sənə, dəyişsin fəsillərim.

Sunday, May 13, 2018

Fırlanan zərrələr

Asiman qucağımdan daha böyük olsa da,
Kəhkəşan gözlərimin qapağından kiçikdi.
Dünyada mənim kimi zərrələrdən bolsa da,
Gendə dursan dünyanın özü də zərrəcikdi.

Gözümdə böyütmüşəm bu dünyanı, amma ki,
Gözümün sərhədindən kənara çıxa bilməz.
Fəqət, ayağa qalxsa, yıxar məni. Sanma ki,
Ayağımın altdadı, əzərəm, yıxa bilməz.

Bəlkə bundandı qorxum, başına dolanıram,
O da qorxur işıqdan, çevrəsində dövr edir.
Beləcə dövran dönür, fırlanır aram-aram,
Beləcə var oluruq, beləcə zaman gedir.

Zərrələr də birləşir fırlanaraq, beləcə,
Və insan fikirləşir, "Mən bir ovuc torpağam.
Və elə torpağa da dönəcəyəm bir gecə,
Sonra dünyayla birgə mən də fırlanacağam."

Friday, April 27, 2018

...

bu otaqlar nə üçün qəmli durub əzab verir hər gələnə, gedənə? divarları, qapıları kim yorub? pəncərələr yarımçıqdı, tay mənə. tavan, gördüyün gözləri say mənə, ümid dolu, sevinc dolu, dərd dolu. bu çıraq ki gecə olur ay mənə, gün çıxanda pəncərəmiz qərb olur. bu bina baş ayaq bir binadı ki, pillələr aşağı düşürlər ancaq. yuxusuz gecələr burda nədi ki, kimsəsiz səhərlər var qucaq-qucaq. hər gün pərvanələr gəlib yığılır darıxan gözlərin işıltısına. yazda quş səsindən fikir dağılır, payızda xəzanın xışıltısı var. bircə insan səsi duyula bilmir, ürəklər danışır, gözlər danışır, bu yerdə heç kəsin yuxusu gəlmir. burda qaranlıqda gözlər qamaşır.