Wednesday, March 21, 2018

Bir ayaq iziyəm

Bu yerdə varlığım gözlərə dəymir,
Bir ayaq iziyəm, itib batmışam.
Ayağım qoyduğum izlərə dəymir,
İzim var, yoxamsa, demək çatmışam.

Bilinən ən uzun yolun yolçusu,
Silinən ən kiçik zaman mən idim.
Tükənməz şeylərin bitən sonlusu,
Özünü tükənməz sanan mən idim.

Gəlmişəm çatmışam qapına sənin,
Varlığım, yoxluğum - hamısı burda.
Salam gətirmişəm adına sənin
Sahibsiz izdən ki itib yollarda.

Tuesday, March 13, 2018

Yetim dünya

Bir yetim dünya düşün,
Ac qalıb susuz qalıb,
Özəyinə od düşüb,
Dağlarında buz qalıb.

Bir yetim dünya düşün,
Bu anası ölmüşün
Qısılıb ağlamağa
Bircə küncü də yoxdu.
Özünü saxlamağa
Zərrə gücü də yoxdu,
Dönür, dönür durmadan.

Bir yetim dünya düşün,
Çiyinləri yormadan
Göydə süzülüb gedir.
Ayaqların altında
Hər gün əzilib gedir.

Bir yetim dünya düşün,
Yorulmur və üşənmir.
Bir yetim dünya düşün,
Onu kimsə düşünmür.

Thursday, March 8, 2018

Yollarım

Yanağında bitirdiyin gülüşləri dərmişəm,
Saçlarına, saçlarına hörmüşəm.
Günəşlərdən, günəşlərdən gətirdiyin,
Gözlərinin iç üzünə gizlədiyin parıltını  görmüşəm.

Saxlamışam hər şeyini yadımda,
Ağlamışam, ağlamışam, səni görüb susmuşam,
Əllərini, əllərini tutmuşam,
Səndən özgə hər şeyi ki unutmuşam, yadımda.

Ayağının izlərini, ayağının tozlarını tapmışam,
Bu yollarda, bu yollarda itmişəm.
Düşünmədən sən görünən,
Görünməyən tərəflərə sapmışam,
Bu yollarda qışda, qarda gəzmişəm,
Uzaqlarda, uzaqlarda gəzmişəm...

Baxım görüm baxışların hardadı,
Yeridiyim yollara mı, yollara mı zillənir?
Baxım görüm göz yaşların hardadı,
Kirpiyinin ucunda mı yellənir?
Mənim axı bu yollarım, yollarım
Baxışların hara dönsə ordadı.

Friday, February 23, 2018

Fəsillər (Uşaq şeiri)

Yazda açan güllər nəyin nəsidi?
Onları torpaqda Günəş bitirir.
Dünya ki Günəşin sevgilisidi,
Yanına gələndə çiçək gətirir.

Yayın quruluğu nədəndi belə?
Dünyadan inciyib bulud qardaşı.
Susuz qaldığını o bilə-bilə
Özündə saxlayır, vermir yağışı.

Səbəbi nədi bəs qızıl xəzanın?
Sarı yarpaqları bir-bir dərirlər,
Ağaclar dostudu, gərək, dünyanın,
Ona canlarından pay göndərirlər.

Qış olanda yerə qar yağır, niyə?
Dünya göy üzünün körpə balası,
Qışın soyuğundan donmasın deyə

Dünyanın üstünü örtür anası.

Mən kiməm?

Bu gün göyün üzü kimi bomboşam,
Üfüqlərdən sarılmışam dünyaya.
Qayaları zirvəsindən tutmuşam,
Rəngi olub qarışmışam dəryaya.

Yox olmuşam bir bütünün içində,
Bu bütünün zərrəsiyəm ya necə?
Bədən mənəm insani bir biçimdə,
Yoxsa yaşam həvəsiyəm eləcə?

Sarıldığım dəniz qədər şəffafam,
Bənzədiyim səmacan görünməzəm,
Qum içində zər tanıyan sərrafam,
Zərrələrdən məni tapa bilməzəm.

Sovruluram bilmədiyim bir yana,
Rüzgar axır dayanmadan, durmadan,
Çevrilirəm zaman-zaman insana,
Zaman-zaman yox oluram, olmuram.