Tuesday, February 13, 2018

sənlə gəlir baharım

sənlə gəlir baharım,
əlin qışlar gətirməz,
sən gətirən nübarı
qaranquşlar gətirməz.

əllərim çiçək dərər
ovuclarından sənin,
oxşayıb çələng hörər
saç uclarından sənin.

üz-gözün əzbərimdən
getməz özgə yerlərə,
arabir əllərimdən
tökülər sətirlərə.

hər sətirdə gül bitər
gözünün qarasından,
bir baxarsan il bitər,
gözlə qaş arasında.

Tuesday, February 6, 2018

Özünə çox yaxşı bax

özünə çox yaxşı bax,
gör ki necə birisən,
və özünə baxaraq
səndə məni görəsən.

əllərinə yaxşı bax,
göz-qaşına yaxşı bax,
sol yanını boş burax,
yaddaşına yaxşı bax.

bax ki, xatırlayasan,
özünü mən biləsən,
məni burda sayasan,
hey danışıb güləsən.

mən də sənə getməmiş
çox yaxşı baxım gərək,
sənsizliyim bitməmiş
bir az darıxım gərək.

əlinə yaylıq alıb
sağ ol de ki, olum sağ.
mən gedirəm, az qalıb,
özünə çox yaxşı bax.

Saturday, February 3, 2018

mən idim

meşə idim, yolun məndən keçəndə
düzən olub yollarına sərildim,
payız gəlib bütün quşlar köçəndə
yanağına qonan sərçə mən idim.

gecə idim gözlərini yumduğun,
səhər oldum, budu səni çaşdıran.
zərif bahar mehi idi umduğun,
külək oldum dənizləri daşdıran.

səni yayın qızmarından gizləyən,
kölgəsində dayandığın dağ mənəm,
demisən ki, kimdi məni izləyən?
özüm durub gəlmişəm ki, bax, mənəm.

Wednesday, January 31, 2018

həyat yuxusu

yatmaq necə gözəldir,
yuxu necə gözəldir.
həyat bizə yuxudan
kiçik-kiçik ölümlər
yox oluşlar düzəldir.

saçımızdan sallayır
ağ günləri birbəbir,
oxşayır, sığallayır
başımızı uşaqtək,
bilməyək ölüm gəlir.

dolanır sarmaşıqtək,
gövdəmizə çatanda
canımızdan su alır,
həyat hər boy atanda
zamanımız daralır.

ehey, yuxusu qaçan,
qaçan deyil, sevinmə,
əbədiyyət yuxusu.
yat, yuxudan doyunca,
həyat da başın üstə
sənə lay-lay oxusun.

Wednesday, January 24, 2018

Kədərin

bahar güllərindən əlcək hörürəm,
əlimdən qoxusu getmir kədərin.
bir çiçək, bir meyvə verməz, görürəm,
kökündən tikan da bitmir kədərin.

ağıza almalı deyil, pis dadır,
zəhərə bənzəyir, səni aldadır,
baxma ki zəhərlə eyni yoldadır,
dadına zəhər də yetmir kədərin.

ölənlər yuxudan oyananadək,
günəşin işığı dayananadək,
ürək çıraq olub tam yananadək
bircə zərrəsi də itmir kədərin.

boşa ürəyimdə kotan sürürəm,
bəhəri bir xeyir etmir kədərin,
bir çiçək, bir meyvə verməz, görürəm,
kökündən tikan da bitmir kədərin.