Monday, January 15, 2018

zənn edir

baxışın olsa da mənə hədiyyə,
çox baxma işığı itməsin deyə.
gözəl gözlərinin güzgüsü niyə
məni olduğumdan böyük zənn edir?

həsrətin örtdüyü yandandı bəlkə,
arada dayanan yoldandı bəlkə.
yarısı səndədi, bundandı bəlkə,
görənlər qəlbimi bölük zənn edir.

palçığa batanda bəlkə görünmür,
fəqət nə olsa da işığı sönmür.
həqiqət dalınca keçməyən ömür
günəşi gecələr sönük zənn edir.

sən də bilirsən ki, həsrətlər əbəs,
qəlblər arasına məsafə girməz.
yalnızca ürəyi daşdan olan kəs
insanı bir qucaq sümük zənn edir.

Saturday, January 13, 2018

Bu yol

Önüm, arxam dolu ayaq izlərim,
Bir yoldayam, uzunluğu boyumca.
Bu yoldu ki, mənim yorğun gözlərim
Qarış-qarış çəkib illər boyunca.

Palçığını bir işıq təmizləyir,
İsinir, bərkiyir palçıq tərəfi.
Bu yol mənim əllərimə bənzəyir.
Göy üzünə baxır açıq tərəfi.

Nə zamandır ayaqlarım yorulub,
Bu yerdə durmuşam, addım atmıram.
Elə mən də bir aşılmaz yol olub
Uzanıram, uzanıram, çatmıram.

Thursday, January 4, 2018

Darıxma

Səhər kələyini kəsən küləklər,
Axşamı mənimlə birgə bitirir.
Pərişan saçından əsən küləklər
Qamaşan gözümə salam gətirir.

Yağışda ovcuna tökülən sular
Mənim gözlərimdən uçub gəliblər. 
Sənin ürəyindən keçən arzular,
Mənim ürəyimə möhürləniblər. 

Darıxma, günəş ki görürsən orda,
Mən də o günəşin işığındayam.
Səma da eynidi, qış da, bahar da.
Nə olsun mən bir az uzağındayam?

pəncərələr

sənlə mən eyni evdən
əks yönlərə baxan
iki kiçik pəncərə.
baxışırıq nə vaxtdan.
bilirsən, dünya kürə,
sevgi də sonsuz olur.

bəzən gəlib su dolur
çərçivəmin içinə,
sonra mən ağlayıram.

sonra da aram aram,
o su gedir qarışır
elə həmən yağışın
sənin gözündən axan
damcılarına.

səhər səni isidən
günəşin şüaları
axşam gözümə batır.
bu evin adamları
səhər sənlə oyanır,
gecələr mənlə yatır.

bəlkə nə vaxtsa sənlə
qovuşarıq, nə bilim.
qocalanda bəlkə də
gözəl bir bayram günü
eyni tonqal içində
alışarıq, nə bilim.

kaş ki, deyirəm hərdən,
sənlə mən eyni evdən
eyni yönlərə baxan
pəcərələr olardıq.

ya iki qonşu evdən
əks yönlərə baxan.

Wednesday, December 27, 2017

həyat və ölüm

biz həyatı
içinə sığdığımız,
keçmişə yığdığımız, 
biz ölümü
gələcəyə saxladığımız
günlər qədər tanıyırıq.

həyat
elə içinə sığdığımız,
keçmişə yığdığımız 
günlər qədərdi.

amma ölüm
gələcəyə saxladığımız
günlər qədər deyil.

biz həyata 
bir an qədər yaxın,
bir ömür qədər uzağıq. 
biz ölümə
bir an qədər yaxın,
zaman qədər uzağıq. 

ölüm həyatın
ən böyük parçasıdı.
həyat
ölümə gedən yolların
ən qısasıdı.