Saturday, September 21, 2013

Elə get ki..

Elə get ki, getdiyini
Özün belə bilməyəsən.
Elə get ki,
Yuxuma da gəlməyəsən..
Gedirsənsə aramızda keçib gedən
Onca anı itirib get..
Gedirsənsə, yoxluğunda eşitdiyim
Səsini də götürüb get..
Hara gedirsənsə, çıx get,
Elə get ki, qalmayasan..
Cismən mənə uzaq ikən
Ruhən yaxın olmayasan

No comments:

Post a Comment