Tuesday, December 29, 2015

Sənin üzün..

sənin üzündə nəsə var. məni özünə əsir edən birşeylər var sənin üzündə. hər şey elə yerli yerindədi ki, gözlərin, kirpiklərin, qaşların, yanaqların, burnun, ağzın, çənən.. sanki mən ömrümcə bu üzü axtarmışam, sanki gözümü açan andan ağlımda sənin üzün varmış da, gözümün önündə üzünün kölgəsi dururmuş da, kölgənin sahibini tapmışammış kimi. sənin üzündə nəsə var, aşiq olmaqdan, sevməkdən, bağlanmaqdan daha artıq. şiddətli küləyə qarşı qaçırammış, üzümə iri yağış damcıları vururmuş da, gözümün önündən keçən damlalarda gözümün əksini, gözümün içindəysə sənin üzünü görürmüşəm kimi, üzün hər yerdəymiş kimi. səmada, yağışda, dənizdə, qumsalda. dünya mən sənin üzünü görüm deyə varmış kimi, üzünü görməsəm ölüm deyə yaşayırmışam kimi..

Thursday, December 17, 2015

....

susqunluğun arxasında
hayqırışlar duyuram,
ürəyində saxlasan da
bilirəm,
bir şey var səni yoran..

saçları gül qoxulum,
əllərin niyə yorğun?
yanaqların incimiş,
və gözlərin yuxulu?

dumanları səngimiş
şəhərin, amma niyə
baxışların dumanlıdı hələ də?
bax üfüqdə
yoxa çıxan gəmiyə,
kədərlərin var həmən göyərtədə..


əl elə, getsin gəmi,
itsin nəhəng dənizdə..
ürəyin dənizdə mi?
qollarımdan qayıq qurum,
sən istə..

ürəyimdə yandırdığın ocaqla
isit indi özünü,
təki daha üşüməsin ürəyin,
qollarımı möhkəm-möhkəm qucaqla,
mənə döndər üzünü,
qəlbim olsun dirəyin..

söykən ağırlığınca,
bu qəlb daşıyar səni,
bu ruh yaşayar səni
can bədəndən çıxınca..

söykən, kədərlərinə
çarə olsun əllərim,
toxunsun əllərinə..
söykən, yuxusuzluğun
çöksün çiyinlərimə..

Tuesday, December 1, 2015

Biz bu dağın zirvəsinə qalxacayıq..

Biz bu dağın zirvəsinə qalxacayıq,
Biz bu dağın zirvəsinə
Yağan qar olacayıq,
Şaxtayla dost olacayıq,
Üşümək olmaz bu yolda,
Yorulmaq
Və geriyə baxmaq olmaz bu yolda..

Biz bu dağın zirvəsinə qalxacayıq,
Biz susacayıq zirvəyə çatınca,
Sonra hayqıracayıq
Səsimiz batınca,
Dağın ətəyindən sədamız duyulunca..

Biz bu dağın zirvəsinə qalxacayıq,
Zirvədən alçaq olan hər şeydən
Daha yüksək olacayıq,
Alçaq olan hər kəsin
Üstündən keçəcəyik
Bilərək ya da bilmədən..

Biz bu dağın zirvəsinə qalxacayıq,
Əl-ələ, qol-qola, çiyin-çiyinə..
Amma bilsən zirvənin soyuqluğunu,
Diş-dişə dəyir,
İsitmir alovlu odun yığını
Ürəkləri, əlləri..

Biz bu dağın zirvəsinə qalxacayıq,
Gözlərimizdən tökülənlərlə yüngülləşib,
Qollarımızdan tutanlarla ağırlaşıb,
Buludlar qədər olunca hündürləşib
Qalxacayıq,
Və istəmsizcə darıxacayıq
Geridə buraxdıqlarımızdan ötrü..

Biz bu dağın zirvəsinə qalxacayıq,
Qaya-qaya, cığır-cığır
Yeni dostlar tapacayıq özümüzə,
Bilirəm, olsa da ağır
Köhnə dostlara yad olacayıq..

Biz bu dağın zirvəsinə qalxacayıq,
Biz ormanları keçib,
dumanlarda itirmədən yolumuzu
Düşünəcəyik uzun-uzun
Dəyər mi bunca zəhmətə
Bizi gözləyən zirvə?

Biz bu dağın zirvəsinə qalxacayıq,
Biz bu dağın
Ətəklərində böyümüşük,
Söz vermişik dostlarımıza
Bir gün bu dağın zirvəsini görəcəyik,
Və biz söz vermişik
Ki bu dağın

Zirvəsində öləcəyik..