Sunday, February 14, 2016

Sevərkən..

bir-birinə dəyə-dəyə 
qamaşanda gözlərimiz,
bir cığıra döyə-döyə
qarışanda izlərimiz
saçlarını saçlarıma toxundur..

titrəyərək, üşüyərək
utanaraq əllərimi tutduğun,
gecə görüb 
səhərlər unutduğun,
sevinc dolu yuxundur
gözlərimin qarasında gördüyün..

bütün dünya yer altına enərkən,
gəl səninlə üstünə qalxaq göyün,
yorulmayaq
buludların arasında ümidlə rəqs edərkən
və sən məni
və mən səni
səma qədər sevərkən..

....

güvəndiyim dağlara
qar yağdı bu gün,
birinci qar, birinci qar,
hər bir tərəf ağdı bu gün,
saçlarım və bənizim..

buz səhrası oldu
mavi dənizim,
gəmim karvana döndü,
it hürdü,
mən keçmədim..

bu yolu mən seçmədim,
bu toz dolu küçələrə
su da səpməmişəm heç,
bu qaranlıq gecələrə
günəş çıxar ümidiylə
gəlmişəm, olsa da gec..

Saturday, February 13, 2016

Qorxaq olmuşuq..

ağ binaları, qırmızı damları
və qorxaq adamları olan
şəhərlərin həsrətini çəkərdik,
qorxardıq dilə gətirməyə ancaq
qaçardıq tikanlı məftillərə doğru..

silahları oyuncaq,
güllələri pambıq zənn edərdik,
qollarımızı qalxan edib
şovalyelərin üstünə gedərdik
və əzilərdik atlarının ayaqları altında,
məsumca yuxulayardıq
düşmən ağaclarının budaqları altında..

biz yuxusuzluq nədir bilməzdik oysa,
biz yorulmaq nədir,
biz kürəyindən vurulmaq nədir bilməzdik,
biz əzilməzdik
qaçmaq istəməsəydik..

ölümlə üz üzəydik bunca il,
qorxmazdıq qəlbimizdən keçəni deməyə,
indiysə acizdi dil,
biz susmuşuq..

ağ binaları, qırmız damları
və qorxaq adamları olan
şəhərlərin dərdinə düşüb,
qorxaq olmuşuq..