Saturday, February 21, 2015

Səhərin müjdəsi

yenə susqun gecədir,
yenə kölgəm sürünür,
gecənin zülməti altda..
elə bil kimsə gəlir,
gecədən xeyli uzaqda
gül üzlü bir qız görünür..

saçları azca dalğalı,
kirpikləri düzüm-düzüm,
yaylığı gül naxışlı,
çantası yaşıl..
nə üçün qamaşır gözüm?
yoxsa ki gözləridir
parıldayır işıl-işıl?

parıldasın, işıldasın,
yoldaşı olsun qəmərin,
sonrası olsun ayazın,
qoymasın gecənin vədəsi dolsun
və gəlsin səhərin
müjdəsi olsun..

Thursday, February 12, 2015

Olunmaz

Şeirlə şair olunmaz,
Gözlə aşiq,
Susmaqla sadiq,
Söz tutmaqla dost olunmaz..

Qaçmaqla azad olunmaz,
Bir gül ilə ilk bahar,
Daş üstə daş qoysan hasar,
Məsafəylə yad olunmaz..

Gülüşlə xoşbəxt olunmaz,
Göz yaşıyla ağlamaq,
Qışqırmaqla sərt olunmaz,
Bir qığılcımla çaxmaq,
Bir səhvlə axmaq olunmaz..

Bir nəfəslik canla qorxmaz,
Qorxmaqla qorxaq olunmaz,
Ləkə varsa bəmbəyaz,

Yoxsa qara olunmaz..