Monday, September 23, 2013

Bax, gör, ana..


Bax, gör, ana
Oğlun yenə dərd axtarır..
Bunca dərdin arasında
Aşiq olmağa vaxt tapır..
O eşqi səndən öyrənib,
Səndədi səhv, bilirsənmi?
Bax, gör onun gözlərində
Öz əksini görürsən mi?
Gözlərindən qəlbinə bax,
Soruşma ki, "nədi dərdin?"
Gərək ona sevməyi yox
Unutmağı öyrədərdin..

No comments:

Post a Comment