Sunday, October 11, 2015

Gül..

gül, qadın, gül,
gül qadın, gül,
gül ki çöllər olsun dəniz,
bir yanım od, bir yanım kül,
alovlansın qəlblərimiz..

gül ki, sussun küləklər,
musiqilər duyulsun,
bağçamızdakı bülbül,
oxumaqdan yorulsun,
amma sən yorulma,
gül..

gül ki yanaqlarımın
buzları dizə gəlsin,
ərisin gülüşünlə..
pası qulaqlarımın
silinsin gülüşünlə..

gül ki, parlasın günəş,
gül ki, dursun yağışlar,
gül ki, bahara dönsün
ömrümüzdəki qışlar..

gül, qadın, gül,
sən ki güllərdən gözəl,
sən ki yuxu kimisən,
gül, güldükcə yaxın gəl,
sən gündüzün günəşi,
gecənin tilsimisən..