Saturday, September 21, 2013

Göz yaşı

Bəlkə gündüzdü Bakıda,
Bəlkə də mən kor olmuşam..
Qaranlıqda anlayıram,
Bir zamanlar sənə qarşı
Deyəsən nankor olmuşam..
İndi soyuq ürəyimin
Gecələrdi tək sirdaşı,
Səndən mənə qala qala
Qalıb bir damla göz yaşı..

No comments:

Post a Comment