Monday, September 30, 2013

Biz..

Sən nə qovuşmağından danışırsan? Biz körpülərlə birləşmiş şəhərlərdə çayları bəhanə edirik ayrı qalmaq üçün. Gözlərimiz toqquşmasın deyə əllərimizlə divarlar hörmüşük pəncərələrə. Daş qaldırmağa ərinməzkən bir-birimizin əlini tutmağa ərinən biz idik. Əllərimiz yox, qəlblərimiz yorğun idi. Gəl gör ki, bircə addım qalmışdı xoşbəxliyə, o addımı atmağa vaxt tapmayıb da, bir-birimizi ayaqlar altına atıb əzən də biz idik, sən nə qovuşmağından danışırsan? Biz bir evin içində qapıları bəhanə edirik ayrı qalmaq üçün..

No comments:

Post a Comment