Tuesday, November 1, 2016

Səni sevdiyim qədər

Səni sevdiyim qədər
Göy üzünü sevmədim mən,
Gül üzünə həsrətim qədər
Özləm olmaz, bilirəm,
İmdad umuram əllərindən.

O əllərindən ki
İstisini günəş,
Qoxusunu çiçəklər qısqanar.
Ürəyimə elə yerləş ki
Əllərin nəfəsimə toxunsun,
Onda küləklər qısqanar
Əllərinə toxunmuş nəfəsimi.

Səni sevdiyim qədər
Gül tökülsün saçlarından
Yollarına hər səhər.

O saçlarından ki,
Dənizə meydan oxuyur
Və hörüklərini
Doğma küləklər toxuyur,
Mənim nəfəslərimlə.

Səni sevdiyim qədər
Ulduzları bilirəm bircə,
Və göy üzü örtəndə onları
Hər səhər,
Yadıma düşür gecə.

O gecə ki,
Göz qapaqlarımın altında
Səni gözləyir ulduzlarıyla birgə,
O gecə ki,
Mən hər gözümü yumanda
Ulduzları üzə çıxır birər-birər,
Səni sevdiyim qədər...