Friday, August 29, 2014

...

məncə bu sətirlərin
qədrini bilməlisən,
çünki boş qalıb yerin
nə vaxtdır vərəqimdə..
bezib səndən deyəsən
boş qalan vərəqim də..
bəlkə o da yorulmuş,
doluxsunmuş
haldadı..
vərəqimdə boş sətir,
məndə də
güc qalmadı,
bu sənə həsr olunmuş
son şeirdi bəlkə də..

No comments:

Post a Comment