Tuesday, August 12, 2014

hardayam

səhərləri
meh əsməyən şəhərdəyəm..
şəhərləri
küsdürmüşəm..
göz yaşımı yanağımda
üzdürmüşəm,
yorulmuşam
qırılmışam..
əzab içində yatmışam..
tək qalmışam,
kədərdəyəm,
dilimi kəsib atmışam,
sözün bitdiyi yerdəyəm..

No comments:

Post a Comment