Saturday, August 16, 2014

deyərdim..

göz yaşı gözdən çıxdısa
dəyərli deyil deməli,
axmasaydı,
dəyər verərdim..
o mənə soyuq baxdısa,
daha sevmir deməli,
əgər heç baxmasaydı,
sevir deyərdim..

No comments:

Post a Comment