Tuesday, August 12, 2014

ağlayanda baxmayın..

örtün mənim üstümü,
gizlədin ürəyimi..
bağlayın qollarımı
hiss etdirin ölümü,
bilim öləcəyimi..

zəncir vurun,
nə olar,
yorğun ayaqlarıma..
ya susdurun
səsləri,
ya da vurun möhürü
mənim qulaqlarıma..

baltalayın əlimi
ki hədimi aşmayım..
qamçılayın dilimi,
bir daha danışmayım..

susum,
susum, ağlayım..
bir ürək sevindirib,
on bir ürək dağlayım..

amma bir istəyim var,
məni də insan sayın..
qoymayın ki yox olsun
gözlərimdəki vüqar..

ağlayanda baxmayın..

No comments:

Post a Comment