Tuesday, August 12, 2014

dəmir və ürək

bir acı min ölümə
bərabər olarmış,
bir gecə bir ömürə..
ürək də paslanarmış,
amma heç bənzəməzmiş
pas bağlamış dəmirə..
"paslanmışam" deməzmiş,
dəyişməzmiş rəngini
son nəfəsi vermədən,
görünmədən solarmış..
sonra gözlənilmədən,
bir anda qırılarmış..

No comments:

Post a Comment