Tuesday, August 12, 2014

qorxuram

hər qəlb ağrısına
bir şeir düşür,
mən kitab imişəm
rəfimdən götür,
cildimin tozunu sil,
qəlbimin tozunu sil,
sonra da silə bilsən
əlinin izini sil
vərəqlərimdən..
yerimə qaytar məni,
özün kənara çəkil,
qorxuram əllərindən..

No comments:

Post a Comment