Tuesday, August 5, 2014

SEVİRƏM

qayaları sevirəm
qalxana bənzəyirlər..
meşələri sevirəm,
acları bəsləyirlər..
amma uçurumları,
uçurumları heç sevmirəm..
ölümü səsləyirlər..

yarpaqları sevirəm,
yaşıla bürünürlər..
çiçəkləri sevirəm,
çox gözəl görünürlər..
amma sarmaşıqları,
sarmaşıqları heç sevmirəm..
arsızca sürünürlər..

sobaları sevirəm,
soyuqdan qoruyurlar..
yaş paltarı üstünə
sərirsən, quruyurlar..
amma sobasız otaqları,
sobasız otaqları heç sevmirəm..
yaman tez soyuyurlar..

atları sevirəm,
dayan desən dayanır, get deyirsən, gedirlər..
itləri sevirəm,
insanı qoxusundan seçirlər..
amma pişikləri,
pişikləri heç sevmirəm,
çox nankorluq edirlər..

qağayıları sevirəm,
dənizi izləyirlər..
dalğaları sevirəm,
qumu təmizləyirlər..
amma buludları,
buludları heç sevmirəm..
günəşi gizləyirlər..

No comments:

Post a Comment