Monday, August 11, 2014

Narıncı..

nədəndir anlamıram,
amma hərşey narıncıdı bu günlərdə,
narıncı..
sevinclər də, gülüşlər də,
hüzünlər də 
narıncı..

göy qurşağına həsrətəm,
həm də çox..
narıncının birini gizləsəm
altısı ilişər gözlərimə,
hər biri bir-birindən qalıcı,
hər biri
bir-birindən narıncı..

bu nə narıncı sevdasıdı,
payız kimi
xəzan kimi..
bu narıncı nə vaxtacan qalasıdı,
məhv edir təbiəti
pozan kimi..

bu narıncı
naringi narıncısı deyil..
ayrılıq, dərd, acı,
nifrət var bu narıncıda..
bu narıncı
nifrətin narıncısıdı..
bu narıncı 
narıncıların ən acısıdı..

No comments:

Post a Comment