Wednesday, August 6, 2014

Səyahət..

qanımın axışında,
qəlbimə doluşunda
varlığını duyuram..
mənə hər baxışında
titrəyən əllərimi
göz yaşımla yuyuram..

qorxaq uşaqlar kimi
baxıram gözlərinə,
içəri ağlar kimi
axıram gözlərinə,
əriyirəm qar kimi..

enirəm ən dərinə,
qırmızı gül kolunu
bənzədib əllərinə
möhkəm-möhkəm tuturam..
tikanlı olduğunu
hər dəfə unuduram..

sənin bir parçan kimi
kirpiyinin birinə
bürünmək istəyirəm..
gözünü açan kimi
görünmək istəyirəm..
saçlarına dolanıb
sürünmək istəyirəm..

soruş ki, "nə gəzirsən
saçımda, ürəyimdə?"
soruş, "niyə gəlmisən?"
hiss edirəm, bezirsən,
vicdanım var mənim də..

gəldiyim gündən bəri
həyat səni bezdirib,
qorxma, az qalacağam..
gətirdiyim gülləri
saçlarına tac edib,
geri qayıdacağam..

No comments:

Post a Comment