Wednesday, August 27, 2014

Ölüm

"İnsan ölümü adiləşir" dedi. Ölüm hər zaman adi olmuşdu əslində, amma o heç vaxt ölümə bu qədər yaxın olmamışdı. Əslində heç kəs heç bir zaman ölümə indi olduğu qədər yaxın olmayıb. Zaman keçir, zirvəyə çatmaq uğrunda çırpınırıq. Amma hər zirvənin sonrası enişdi. Zirvəyə çatmaq yox, gec çatmaq əsasdı. Bəs zaman gedir axı və heç kim yarı yolda, zirvəyə çatmadan ölmək istəmir. Əslinə qalsa, heç kəs zirvəyə çatandan sonra da ölmək istəmir. Hər ölüm zamansızdır əslində.. Hər ölüm zamansızmıdır? Hər insan gözü açıq mı gedər? Yoxsa ölənin heç mi sobada yeməyi qalmayıb, heç mi yarıyacan baxdığı bir serial, film, bitirməsinə bir neçə səhifə qalmış bir kitab yoxdu? Heç olar mı ki gözü qapıda qalmadan, ürəyində arzusu olmadan, heç bir hekayəni yarım buraxmadan ölsün insan? Hər ölüm bir az zamansızdır, hər ölüm bir az acıdır, hər ölüm bir hekayənin ən ali yarım qalma formasıdır.. Hər ölüm adidir..

No comments:

Post a Comment