Friday, January 31, 2014

...

sağına, soluna bax
nə var ki məndən yaxın?
istəyirdim bir olaq..
nədir bu uzaqlığın?
nədəndi qorxun?
bəlkə də yorulmusan,
de görək,
bədən mi yorğun,
yoxsa ürək?

No comments:

Post a Comment