Tuesday, January 14, 2014

Bax onda anlayırsan..

əllərində güc tapıb
zülmət qaranlıqları
dağıda bilməyəndə.
qəlbinin qırıqları
canını incidəndə..

keçmiş yaşananları
hiss etmək istəyəndə..
keçmişin insanları
gözlərinə baxaraq
"sən kimsən ki?" deyəndə..

aldığın nəfəslərin
gedib gələndə çətin..
gecələr tək qalanda
istədin istəmədin
gözlərin islananda..

bir az qəmlisən deyə
illərin yaxınları
yada da salmayanda
və şeir həsr etməyə
heç kimin qalmayanda..

qışqırıb öz səsini
təkcə özün duyanda,
bax onda anlayırsan
istəmir kimsə səni..
gec olur anlayanda..

No comments:

Post a Comment