Wednesday, January 8, 2014

İntihar

sabah səhər oyanacaqlar,
görəcəklər ki, səmada günəş yoxdu..
çünki bu gecə günəş odlu qövsdən keçib
özünü sakit okeanda boğdu.
mən gördüm təkcə onu,
çapalayırdı okeanın duzlu suyundan içib..
axmaq kimi intihar etdi,
sanki milyard ulduzun içində
kiminsə vecinəydi.
ehh.. kim deyərdi ki gecələrin birində
özünü vacib sayan olduzun biri
bir okean suyun əlində qalıb
8 planeti bədbəxt edəcək.
Vallah ayıbdı, ayıb..

No comments:

Post a Comment