Monday, January 20, 2014

zamanla..

uçulsun istəyirsən
böyük ümidlərinlə
arana hördüklərin..
gerçək deyil, bilirsən,
gerçəyə bənzəsə də
yuxuda gördüklərin..
çox çəkən deyil yuxu,
bitməyəcək desən də..
bir iki dost yumruğu
və bir neçə yalanla
özün istəməsən də
ayılırsan zamanla..

No comments:

Post a Comment