Friday, January 17, 2014

bilirəm..

bilirəm 
əllərim soyuqdu,
qorxma, sənin qədər olmaz..
ayaqlarım yorğun
yollar tutuqdu..
bu nə uzaqlıqdı 
sərmisən aramıza?
bu nə quraqlıqdı? 
ağla!
göz yaşından məni soraqla,
iki addımlıq yol
min soraqlıqdı..

No comments:

Post a Comment