Tuesday, January 28, 2014

qardan adam

məni yenə salacaqsan
acılı, dərdli yola..
bilim denən axı hardan
nə vaxtacan qalacaqsan?
bağışla, 
çıx get buradan..
nə sən günəş olacaqsan,
nə də mən qardan adam..

No comments:

Post a Comment