Friday, January 24, 2014

suallar..

yazmaq çarə olarmı?
ya da göz yaşı tökmək
sağaldarmı yaramı?

hər düşəndə gözündən
on parçaya bölünmək,
olmazın xəyalların
arxasınca sürünmək,
de, qürura sığarmı?

ağlım çıxsa belə sən
ağıldan çıxmaz ikən,
və yumub gözlərini
üzümə baxmaz ikən,
bir özgəsi baxarmı?

bu son yaşananları
kaş ki unuda bilsəm
və titrək əllərini
qorxmadan tuta bilsəm
başqa dərdim qalar mı?

məni sən tək incidən
və səni mən tək sevən
başqa birisi varmı?

No comments:

Post a Comment