Sunday, February 2, 2014

Straw man

Bütün dünyada, eləcə də Azərbaycanda ateistlərin düşdüyü bir məntiq xətası var ki, bunun adı elmdə "straw man" adlanır. Bu məntiq xətasının açıqlaması belədir: öz beyninizdə hansısa bir obyekt qurursunuz. Sonra həmin obyektə tənqid etmək istədiyiniz bir ad verirsiniz və bu obyektə qarşı mübarizə apararaq, əslində o tənqid etmək istədiyinizlə mübarizə apardığınıza inanırsınız.
Məsələn, heç bir ateist İslam inancında dinin məcburi olduğunu, azyaşlılarla evliliyin mövcudluğunu, qeyri-müsəlman olub Allaha inananların cəhənnəmlik olduğunu, Allaha inanıb yaxşılıq etməyənlərin cənnətlik olduğunu və s. bunun kimi onlarla şeyin olduğunu heç bir əsasla sübut edə bilməz. Çünki, bunların heç biri İslam inancında yoxdur. Amma ateistlər bu saydıqlarımı bir yerə toplayıb bir "Straw man" yaradırlar, sonra isə bu Straw man'in adına Islam deyib onu tənqid etməyə və beləcə İslamı tənqid etdiklərini düşünməyə başlayırlar. İçinə düşdükləri məntiq xətasından ya xəbərləri yoxdur, ya da onlara belə sərf edir.

No comments:

Post a Comment