Thursday, May 1, 2014

Son şeir..

necə də üzsüzəm mən,
güzgülərə küsmüşəm..
heç sevilməmiş ölən
yazıqların olduğu
məhəlləyə düşmüşəm..
güclü görünür çoxu,
deyil, indi bilmişəm..
bilinməz ki yoxluğum,
təsvir edin ölmüşəm,
öldüyüm yeri bilir
yazarkən yorulduğum
sonuncu aciz sətir..

No comments:

Post a Comment