Wednesday, April 30, 2014

Tərk olunmuşlar ölkəsi

tərk olunmuşlar ölkəsi,
gözləməkdən
yorulmuşlar ölkəsi..
qamətimiz əyilsə də küləkdən
şux dayanır ürəklərin kölgəsi..
gündə min yol ölməsi
yaşamaq həvəsinin,
insanın nəfəsinin
"yaşama" deyər kimi
anidən bölünməsi..
yelkəni sınmış gəmi
və daş ürəklər kimi,
o gəmiylə bərabər
batan diləklər kimi,
de, başqa nə məhv edər,
viran qoyar ölkəni?

No comments:

Post a Comment