Monday, May 12, 2014

Ay...

üstünü ört, şüaların
tək mənimçün parıldasın..
çox olsun ki duaların
illər sonra Günəş gəlib
yerimizi tapmasın..

sən işıqlı, əvəzsiz Ay,
mən zavallı qar dənəsi..
bəlkə də yersiz bir olay
gözəl, sarı bir Günəşin
məni tapmaq istəməsi..

amma qoyma tapsın məni
tapsa yenə əridəcək..
istəyir ki bulud edib
dənizlərə atsın məni,
sonra da gözdən itəcək..

bir gün ürək yorulsa da
gözləməkdən qaranlıqda,
varlığımı yadına sal..
səninçün çətin olsa da
yalvarıram, mənimlə qal..

No comments:

Post a Comment