Friday, May 9, 2014

yazmasam mı..

ömür gedir,
bir də şeir
yazmasam mı görəsən?
tərk eləsəm
boz masamı,
dəftərimi
toz basar mı görəsən?
deyilər mi
"pozmasaydı yazdığını"?
və sən..
"geri dönsün" deyərmisən
qucaqlayıb yastığını?

No comments:

Post a Comment