Thursday, May 8, 2014

Gülüstan

saçlarının
yağışlarda islandığı,
ulduzların,
çiçəklərin qısqandığı
deyilmisən?

bənövşətək əyilmisən,
gözümə bax,
qaldır üzün..
gül qoxulu bu gözəl bağ,
dərdimidir könlümüzün?

saçlarına çiçək düzüm,
sən məni sev,
gəl yetər ki..
gülüstanda kiçik bir ev,
ikimizə bəs edərmi?

No comments:

Post a Comment