Monday, May 19, 2014

05:45

Dənizin binalara
Qovuşduğu yerdəyəm..
Eşqlərin zinalara
Dönüşdüyü yerdəyəm..
Küləyin toxunuşu
Nəfəslərdə bilinir
Bu gecənin yuxusu
Yavaşca əldən gedir..
Ayaq altında qalır
Bütün Bakı, küçələr..
Hava da işıqlanır,
Belə bitir gecələr..
Yenə Günəş çıxacaq,
Mən yenə tək qalacam..
Günəş də tək olacaq,
Mən də tənha olacam..

18.05.2014, 05:45, Dağüstü park.

No comments:

Post a Comment