Monday, May 19, 2014

bacarmadım..

nəfəslərimi parçalara ayırıb
ovucuna dolduracaqdım
yazın sərin, küləkli bir gecəsində..

doldurmağı bacarmadım..

qollarımı boynuna sarıyıb
ölümlə qorxudacaqdım
şəhərin ən qorxusuz küçəsində..

qorxutmağı bacarmadım..

əllərimlə saçlarını darayıb
zamanı durduracaqdım
kim bilir gecənin neçəsində..

durdurmağı bacarmadım..

No comments:

Post a Comment