Wednesday, May 21, 2014

Satmış kimiyəm..

görürsən güzgüdə
safın birini..
canını yandırıb
onun üstünə
o kimsə xeyrini
şərə yozdu mu?
illərlə didinib etdiklərini
səni dinləmədən
silib pozdu mu?
o mənəm,
dənizdə batmış kimiyəm..
uşaqlıq dostumu
satmış kimiyəm..

No comments:

Post a Comment