Wednesday, September 3, 2014

gecələr..

hər gecə min gün qədər,
hər yuxu dərd olanda,
saçlarım qaranlığın
içinə doğru əsər..
kövrəlirəm gecələr tək qalanda,
yetər ağladım, yetər!

keçər, bilirəm, keçər,
gözlərim alışacaq,
kirpiklərim alışacaq zamanla..
"hər şey yaxşı olacaq"
öz-özümü aldadıram yalanla..

heç kim məni başa düşmür, sən anla,
ay yuxuma haram qatan,
sən də getmə, başqaları gedirlər..
bircə sənsən gecələri mən yatandan sonra yatan,
bir də səni sayıqlayan sətirlər..

No comments:

Post a Comment