Friday, September 12, 2014

Gecə..

Gecələr düşündürür,
Gecələr yorur məni..
Sevinc olub güldürür,
Acı olub,
Ən zəif
Yerimdən vurur məni..

Gecənin rəngi solub,
Necə çiçəklər solur
İlin ən acı fəsli..
Hər gecə eyni olur,
Amma dərdləri fərqli..

Neyləmək olar axı,
Qaçmaq olmur gecədən..
İstəmirəm dönüb geri baxmağı
Mənə verirsə ağrı
Ürəyimdən hər gedən..

Ağrılara doymuşam,
Bir daha qəm yemərəm..
Gecəylə dost olmuşam,
"Gecə pisdi" demərəm..

No comments:

Post a Comment