Monday, September 22, 2014

mən səni qucaqlamaq istəyirəm..

mən səni qucaqlamaq istəyirəm,
başını çiynimdə hiss etmək,
gözlərinə baxıb
sevincimdən ağlamaq istəyirəm..

mən səni qucaqlamaq istəyirəm,
nəfəsinin səsini eşitmək,
saçlarının küləyində itmək,
bütün hər şeyi atıb
səninlə ulduzlara getmək istəyirəm..

mən səni qucaqlamaq istəyirəm,
qəlbinin istisində yuxulamaq,
əllərini əlimə alıb
qoxulamaq istəyirəm..

mən səni qucaqlamaq istəyirəm,
məsumluğun qarşısında əzilmək,
qəlbinin dərinində sezilmək,
bir eşq kəlməsi olub
dodaqlarından süzülmək istəyirəm..

No comments:

Post a Comment