Friday, September 5, 2014

gedin, hamınız.

bu ürəkdən hər keçən
dərd qoyub gerisində..
"sən, elə sən, ya da sən,
hamınız eynisiniz.."
zərrə fərq görməmişəm
heç birisində..

siz həmişə təksiniz,
mənsə gecələr təkəm..
ürək sizi istəmir,
sadəcə əzab çəkən
yuxulu gözlərimə
yazığım gəlir..

dönüşü olmayan bir
bilet almışam sizə,
çıxın gedin hamınız,
dərdlənən də deyiləm
daha gedişinizə,
cəhənnəmə canınız..

No comments:

Post a Comment