Monday, September 1, 2014

Səsim çıxmaz..

Xanım, gözəl gülürsünüz, qəsdiniz canımamıdır? Yoxsa taleyimmisiniz siz mənim? Bu nə həvəsdir sizdə, xanım, insan da elə baxarmı heç, 'sevməyə məhkumsan' deyərcəsinə? Siz təslim olacağımı mı düşündünüz yoxsa? Bir gözəl təbəssümə, bir cüt qara gözə aldanacağımı mı sandınız? 'Yanıldınız' desəm yalan olar, xanım, sizi sevmək də sözmüdür, gülüşünüzdə basdırsalar səsim çıxmaz..

No comments:

Post a Comment