Sunday, September 14, 2014

Xeyir gəlməz

Bu gecənin yuxusundan xeyir gəlməz,
Keçmişimə bənzəyir bu gecə,
Diqqətlə bax..
Qaranlığın altında gəz,
Buludların üstündə,
Ya o get dediyim cəhənnəmin dibində,
Ya da məndən uzaq
Hansısa bəxti üz çevirmişin qəlbində yaşa.. 
İstəyirsən dost olaq
Buludların xətrinə, qaranlıq qorxusundan..
Bu gecə də yatmayaq,
Xeyir gəlməz bu gecənin yuxusundan..

No comments:

Post a Comment