Saturday, March 1, 2014

Ümid qırıntısı

Sanki qatar düz qarşımda
dayanacaqmış kimi..
Göz yumduğum
ümidlərim
oyanacaqmış kimi..
Çox mu səndən umduğum?
Bir ümid qırıntısı
xəyalını qurduğum..

No comments:

Post a Comment