Saturday, March 1, 2014

İki şair

iki şairin ürəyi
ağır gəlsə bir qələmə,
kirpiklərim qələm olar,
göz yaşlarım mürəkkəb,
dərd eləmə..
əllər elə səndən yazar,
yoxsa səbəb
saçlarında qaranlıq,
əllərində bulud axtararam..
səsin gəlsə bir anlıq,
səsində ümid axtararam..

iki şairin ürəyi
döyünə bilməsə birgə,
qəlbimi edərəm
qəlbinə kölgə..
Günəş batanacan sənlə gedərəm,
qaranlıq düşüncə
kölgənə dönərəm,
görə bilməz bizi kimsə.

No comments:

Post a Comment