Friday, March 14, 2014

....

saçlarında qaldı xəyalı ruhumun,
yaralı qəlbə ağır gəldi tellərin..
Allah, məsum baxışına bax bunun,
bağla üzünü, gözünü örtsün əllərin..

salma yadıma sevmədiyini bir daha,
ürək məni sevmədikcə məni unut..
nəysə, əsası indi gəlmisən yanıma,
əlin əlimdə tərlədikcə əlimi tut..

səndən eşq mi istədilər? dinmə, sus,
məndən özgə vermə qəlbi heç kimə..
ya sən də sev, sevim səni qorxusuz..
ya da kilidlə öz qəlbini qəlbimə..

dinlə indi, səsini duy ki pianonun,
şeirlərdə yazılmayanı anlayasan..
getmə, dayan, yalnız olmaq olar sonun,
mənimlə qal, istəmirəm tək qalasan..

No comments:

Post a Comment