Sunday, March 9, 2014

var..

yorğun düşmüş barmaqların titrəməsi..
parçalanmış fağır, üzgün gözlərimin
ağlamağı bilməməsi..
yoldan keçənlərin baxıb gülməsi var..
damarları üzə çıxmış quru dərimin,
saçlarının qoxusunu itirməmiş əllərimin
həsrəti var..

No comments:

Post a Comment