Saturday, March 29, 2014

Səsin..

həzin səsindən alsın
sətirlər nəfəsini..
ilk duyduğum o anda,
elə o anda qalsın,
dəyişməsin zaman da..

susma, sən sussan əgər
susacaq neçə arzu..
elə gözəldir səsin,
gecəni edər səhər,
suya çevirər buzu..

nəğmələr söylə mənə
nəğmə ol, duyum səni..
və dinləyə-dinləyə
nəğmələrdən çıxarıb
qəlbimə qoyum səni..

No comments:

Post a Comment