Tuesday, July 22, 2014

Yorulacaqsan..

bir səhər yuxudan ayılacaqsan
"mən" bilərək
divarlara toxunacaqsan..
əlsiz qələmimə əlcək toxuyub
əlimi tapmayıb qırılacaqsan..
keçmişdən bir neçə şeir oxuyub,
sətirlər içində yox olacaqsan..
yorulacaqsan..

No comments:

Post a Comment